Naše služby pro Váš marketing a PR

S čím Vám můžeme pomoci

Firemní komunikace

Corporate communication - komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím. Základem firemní komunikace je jednoduchost sdělení, neformální promluva a spolupráce. Způsoby komunikace navíc ovlivňují moderní trendy.

Vztahy s médii

Media relations tvoří jednu z nejdůležitější součást public relations aktivit. Jejich úkolem je vytvářet a posilovat pozitivní vztahy se zástupci médií, které jsou založeny především na osobních kontaktech, dlouhodobě budovaných vztazích s médii a na znalosti mediálního světa.

Krizová komunikace

patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace nebo veřejně exponované osoby v jejíž prospěch je vykonávána. 

O nás

Mgr. Michaela Mitáčková

„Na marketingu a PR mě baví ta velká paleta a pestrost nástrojů, se kterými lze být úspěšný... Vše se ale musí dělat se selským rozumem a kreativitou...

PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

„Komunikace provází lidstvo od samého počátku, ale přesto se výrazně odlišujeme ve schopnostech komunikovat... Naštěstí se dá řada dovedností naučit.

"Nebojte se říci světu, co umíte nebo v čem jste dobří..."