Výběr našich služeb pro Váš marketing a PR

Je toho ale mnohem více, s čím Vám můžeme pomoci

Vztahy s médii

Nabízíme kompletní servis v mediální oblasti. Tedy psaní tiskových zpráv, jejich distribuce k médiím (tisková, rozhlasová, televizní, internetová). 
V rámci dohody jsme schopni zajistit monitoring, vyhodnocení a případně pokračovat v mediální kampani. Po dohodě s klientem připravíme kampaň, s využitím mediálních partnerů. 
Nabízíme znalost mediálního prostředí, praxi v tištěných a audiovizuálních médiích, zkušenosti z dané oblasti Public Relations a především individuální přístup.
Nevynecháváme ani sociální média - on-line prostředí Facebooku, Instagramu, YouTube...

Sběr a analýza informací, průzkumy

Průběžný kontakt s celostátními médii. Podle požadavků je možné rozšířit okruh médií také o odborná média, společenské tituly, regionální a místní periodika. 
Zdrojem informací jsou rovněž státní organizace, instituce, podnikatelské svazy a společnosti, které mají přímý vliv na práci a stanovené cíle klienta.
Analýzy mediálních výstupů vycházející ze získaných informací z médií, ostatních zdrojů a interních informací klienta.
Na základě zpracované analýzy navrhneme klientovi vhodná témata či strategii pro zpracování do publikovatelné podoby.

Krizová komunikace

patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace nebo veřejně exponované osoby v jejíž prospěch je vykonávána.

Firemní komunikace

Corporate communication - komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím. Základem firemní komunikace je jednoduchost sdělení, neformální promluva a spolupráce. Způsoby komunikace navíc ovlivňují moderní trendy.

Nová média a sociální sítě

Sociální sítě jsou komunikační nástroje, které využívají prostředí nových médií na internetu. Jsou zvláštní skupinou služeb umožňující vzájemné virtuálně-společenské propojování lidí na internetu, komunikaci a společné aktivity. V dnešní době je využívají miliony uživatelů a jsou nedílnou součástí marketingového mixu. Kvalitní PR se neobejde bez komunikace na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LindedIn, YouTube, Twitter a další).

Tvorba webových stránek a e-shopů

Pomůžeme Vám s tvorbou webových prezentací, vytvoříme Vám na míru prostředí, které Vám bude vyhovovat a budete si ho moci snadno editovat. Poradíme zda je vhodná microsite, obsáhlé webové stránky nebo e-shop.

Pomůžeme se zřízením domény, zajištěním webhostingu až po pravidelné aktualizace. Do procesu umíme zapojit také grafiky a fotografy, kteří se spolupodílí na originálním vizuálním pojetí.